dimecres, 1 de juliol de 2009

Frases absurdes (2)

Exposo avui la segona sèrie de frases absurdes que de vegades diem, escrivim, sentim o llegim. Com es pot apreciar de seguida, la majoria d'aquestes frases són pleonàstiques, és a dir, que un mateix concepte s'expressa erròniament dues o més vegades en la mateixa frase.

Aquesta segona sèrie consta de 10 frases:

(10) Hi ha una gran diversitat d'ambients diferents.
(11) Aquest plat es pot presentar de maneres molt diverses i molt diferents.
(12) Em van regalar una cosa que tenia forma de cercle rodó.
(13) Ho volen optimitzar d'una manera perfecta.
(14) Tothom pensa així, excepte alguna excepció.
(15) Hem rebut moltes respostes afirmatives en positiu.
(16) El soci de la Penya Barcelonista de Parets és un soci bastant culé del tot.
(17) El jugador s'ha precipitat massa a l'hora de xutar.
(18) És un fals pseudotriomf.
(19) Els de Moçambic han tingut una guerra civil entre ells.

Les frases (10) i (11) semblen calcades. La parella "divers - diferent" fa que esdevinguin ridícules.
Passa el mateix amb "cercle rodó" (12), "optimitzar - perfecta" (13), "excepte - excepció" (14) i "afirmatives en positiu" (15).
A la frase (16) hi ha una incompatibilitat evident entre "bastant" i "del tot".
"Precipitar-se" ja comporta la idea d'excés. Per tant, l'adverbi "massa" hi és del tot innecessari (17).
"Pseudo-" és un prefix grec que significa precisament "fals". La frase correcta seria, doncs, "és un fals triomf" o bé "és un pseudotriomf" (18).
Una guerra civil és, per definició, una guerra interna entre els ciutadans d'un mateix país o d'un mateix estat dividits en bàndols. L'expressió "entre ells" és, doncs, totalment innecessària (19).