divendres, 1 d’octubre de 2010

Frases absurdes (6)

Totes les frases d'aquest article són del setembre del 2007, però em sembla que no han perdut actualitat. Com sempre, en faig un petit comentari al final, bé que en la majoria de vegades és absolutament innecessari.

(47) Els qui segueixen Vila-Matas hi trobaran el millor Vila-Matas de sempre (Màrius Serra, Catalunya Ràdio, 13.9.2007).
(48) Avui dia és molt difícil comprar una vivenda en propietat (Carme Chacón, Catalunya Ràdio, 19.9.2007).
(49) Serà difícil trobar una solució positiva (Jaume Roures, TV3, 20.9.2007).
(50) Els resultats [de les anàlisis de l'aigua] trigaran ben bé una mica a arribar (Núria Bacardit, TV3, 23.9.2007).
(51) El violador de la Vall d'Hebron ha estat acollit per una ONG no governamental (TV3, "El Club", 25.9.2007).
(52) La bona feina de les persones que cada dia són a l'aula [...] és impagable (Un director general del Departament d'Educació, "Avui", 25.9.2007).
(53) Rebem tantes trucades que la nostra centraleta treu literalment fum (Catalunya Ràdio, "L'ofici de viure", 27.9.2007).
(54) L'actitud del David el pot conduir a l'autosuïcidi (TV3, "El Club", 28.9.2007).
(55) Tenim països, com Alemanya, en els quals cada mes el govern dóna a les famílies 150 euros mensuals (Mar Jiménez, Avui, 30.9.2007).

A la frase (47) les formes "millor" i "sempre" són incompatibles.
És evident que, quan algú compra una cosa, passa a ser de la seva "propietat" (48).
Les solucions o són positives o no són solucions. Dit amb altres paraules: no hi ha "solucions negatives" (49).
La forma "ben bé" demana un termini temporal bastant més llarg que "una mica" (50).
Les lletres NG d'aquesta sigla signifiquen precisament "no governamental" (51).
A la frase (52) l'adjectiu "impagable" significa "de valor incalculable". Però en temps de crisi econòmica també és possible l'altre significat: "que no es pot pagar". És evident que el director general es referia a la primera accepció. Esperem no haver d'arribar mai a la segona.
L'adverbi "literalment" significa "al peu de la lletra, realment, efectivament". No crec que els de la centraleta s'haguessin vist obligats a fer servir un extintor (53).
"Autosuïcidi" és el paradigma d'un mot absurd (54).
És obvi que, si alguna una cosa es rep cada mes, es rep mensualment (55).