dilluns, 3 de maig de 2010

Frases absurdes (5)

A partir d'aquest mes les frases ja van acompanyades d'informació relativa al context en què les vaig sentir o llegir.

(38)  Van agafar un taxi i van tenir un accident. -Què vols dir, un accident de trànsit? (TV3, "Ventdelplà", 27.12.2005).
(39)  Les autoatribucions que ells mateixos s'han autoassignat (Avui, 14.1.2006).
(40)  El preoperatori s'acostuma a fer abans de l'operació (Sentit a l'Oficina DKV de Barcelona, 3.2.2006).
(41)  El nou model de la xarxa d'autobusos servirà per començar a caminar cap a un concepte nou de mobilitat urbana (Avui, 3.2.2006).
(42)  Beure forma part dels seus hàbits habituals (Josep Cuní, TV3, "Els Matins", 26.4.2007).
(43)  El conveni dels cambrers és un dels convenis que estan molt per damunt d'altres convenis que estan per sota (TV3, "El Club", 23.5.2007).
(44)  Aquelles treballadores estaven sobreexplotades ("Canal Historia", 3.6.2007).
(45)  Lluitem en contra dels maltractaments indiscriminats (Carta a l'Avui, 15.6.2007).
(46)  És impensable pensar que... (TV3, 20.8.2007).

Quan una persona agafa un taxi i té un accident, acostuma a tenir el que s'anomena "accident de trànsit" (38).
A la frase (39) hi sobren tots els "autos". Caldria dir, simplement, "les atribucions que ells mateixos s'han assignat".
L'ordre dels mots fa que la frase (40) esdevingui absurda. En aquest cas l'ordre normal seria: "Abans de l'operació s'acostuma a fer el que en diem preoperatori."
Parlant d'un model d'autobusos, no sembla apropiat fer servir el verb "caminar" (41).
És evident que la frase (42) conté una redundància. Tots els hàbits són habituals.
Si els convenis de què parla la frase (43) estan per damunt, no cal especificar que els altres estan per sota.
Si una persona està explotada en la seva feina, el prefix "sobre" és innecessari, ja que no intensifica aquesta explotació. El concepte d'"explotació" ja comporta un excés. Tan absurd és dir que algú està sobreexplotat com dir que està subexplotat (44).
Després de llegir la frase (45), la pregunta que podem fer és: "Hi ha maltractaments discriminats?" Sembla que l'expressió correcta seria simplement: "Lluitem en contra dels maltractaments."
La frase (46) ens corrobora que és metafísicament impossible pensar una cosa que és impensable.