dilluns, 1 de febrer de 2010

Hem perdut l'oremus (1)

L'any 1998 el periodista Salvador Alsius va escriure un llibre que duia un títol molt significatiu: Hem perdut l'oremus. A partir del títol es pot deduir quin és el propòsit de l'autor: posar de manifest la pèrdua progressiva de la terminologia relacionada amb la temàtica religiosa. Les conseqüències d'aquesta pèrdua es detecten no solament en la incomprensió d'una part important de la fraseologia popular, sinó també en la incomprensió d'una gran quantitat d'obres literàries, musicals o pictòriques.

La llista d'expressions col·loquials amb referències religioses pot arribar a ser molt llarga. He decidit escurçar-la molt i posar-hi només una dotzena d'exemples, acompanyats d'un petit comentari. Avui exposo només les sis primeres expressions; el mes vinent hi haurà les restants.

(1) acabar com el rosari de l'aurora
El rosari de l'aurora és el rosari que hom resa col·lectivament a la sortida del sol tot recorrent els carrers d'una població. L'expressió popular indica que una cosa s'acaba amb baralles. Alguna vegada he vist escrita la paraula "aurora" amb majúscula, com si es tractés del rosari d'una tal senyora Aurora.

(2) anar d'Herodes a Pilat
Anar d'un lloc a l'altre repetidament i infructuosament. Fa referència a l'episodi evangèlic en què Herodes i Pilat es van anar passant Jesús de l'un a l'altre perquè cap dels dos no el volia jutjar. Finalment Pilat el va enviar a Herodes i es va rentar les mans per indicar que se'n desentenia del tot. D'aquí ve també l'expressió rentar-se'n les mans com Pilat, quan es defuig una responsabilitat. La popularització de la frase ha modificat la seva pronunciació i en alguns casos també la podem sentir com "anar de rodes a pilats".

(3) benjamí
Benjamí era el nom del fill més petit dels dotze que va tenir Jacob. En el llenguatge popular designa el fill més petit i generalment el predilecte.

(4) decisió salomònica
Salomó va ser un rei d'Israel admirat per la seva bondat i la seva saviesa. És coneguda la història de les dues dones que reclamaven ser la mare d'un nen. La decisió de Salomó, proposant que el nen fos partit per la meitat, li va fer descobrir la mare veritable. Per això una decisió salomònica (o un judici salomònic) és la que atorga la raó d'una manera imparcial a cadascuna de les parts enfrontades.

(5) esquinçar-se les vestidures
Segons relaten els evangelis, Caifàs, summe sacerdot d'Israel, es va esquinçar les vestidures per mostrar la indignació en sentir que Jesús es proclamava fill de Déu. L'expressió esquinçar-se les vestidures es fa servir per indicar que algú s'escandalitza pel que un altre diu o fa.

(6) fer Pasqua abans de Rams
El diumenge de Rams, en què es commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem, rebut amb branques d'olivera, té lloc just una setmana abans del diumenge de Pasqua, en què es commemora la resurrecció de Jesús. L'expressió fer Pasqua abans de Rams indica una inversió il·lògica d'una seqüència temporal i s'utilitza col·loquialment per indicar que algú espera un fill abans de casar-se.