dimarts, 1 de setembre de 2009

Som una nació?

Mapa dels Països catalansParlant la gent s'entén. O no. Perquè hi hagi alguna possibilitat d'entesa cal, en primer lloc, que els interlocutors tinguin la voluntat d'entendre's. Això és bàsic. El segon requisit és que les parts que intervenen en l'acte comunicatiu facin servir el mateix "codi", és a dir, que els significats dels termes emprats siguin comuns, compartits.

Això és especialment significatiu en el llenguatge polític. Sempre he sospitat que si no ens acabem d'entendre amb Espanya és, entre moltes altres raons, perquè fem servir termes que no tenen el mateix significat en català i en castellà.

En aquest mes de setembre, en què es commemora la resistència catalana a l'agressió borbònica del 1714, m'ha semblat oportú exposar la definició que d'alguns termes significatius (nació, estat, nacionalitat, país, regió, etc.) en donen en els seus diccionaris respectius les institucions oficials que tenen l'encàrrec de vetllar per la correcció de la llengua catalana (Institut d'Estudis Catalans) i de la llengua castellana (Real Academia Española):

Els termes que he considerat més rellevants són aquests:

nació
Comunitat de persones que participen d'un sentiment d'identitat col·lectiva singular, a partir d'una sèrie de característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o altre.
nación
1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.
2. Territorio de ese país.
3. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.

estat
Forma d'organització política caracteritzada per l'existència d'un territori delimitat, una població definida i una autoritat que s'atribueix un poder indiscutible sobre els dos elements anteriors.
estado
6. En el régimen federal, porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común.

nacionalitat
Caràcter nacional, solidaritat racial, política, institucional, que constitueix una nació. La nacionalitat jueva.
nacionalidad
1. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación.
2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
3. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural.
4. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas españolas.

nacionalisme
Ideologia i moviment que reivindica l'organització política independent d'una nació.
nacionalismo
1. Apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece.
2. Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas.
3. Aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores.

país
Territori d'una nació, d'un poble. Catalunya és un país muntanyós. Els països estrangers. Són gent d'un altre país. Descobrir nous països. Tractar una província com a país conquistat.
país
1. Nación, región, provincia o territorio.
[vivir sobre el país Dicho de las tropas: Mantenerse a expensas de quienes habitan el territorio que dominan.]

poble
Conjunt dels habitants d'un territori, d'un país, units per vincles socials i polítics i per una identitat cultural comuna forjada històricament. El poble català. El poble francès.
pueblo
3. Conjunto de personas de un lugar, región o país.
[…]
5. País con gobierno independiente.

regió
Extensió de territori caracteritzada per certes circumstàncies físiques, biogeogràfiques, humanes, econòmiques o fins i tot, dins el territori de sobirania d'un estat, administratives. La regió de l'olivera. Les regions del nord. Les regions històriques d'Espanya.
región
1. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.
2. Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas e histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc.

comunitat autònoma
Ens territorial, dotat d'autonomia política, en què s'organitzen les regions i les nacions de l'Estat espanyol per a l'exercici del dret d'autogovern.
comunidad autónoma
Entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional del Estado español, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes.


Som una nació!

2 comentaris:

  1. Som una nació, però volem un estat!
    Salutacions!

    ResponElimina
  2. I si jo sóc de les comarques del nord de les comarques del sud del país del sud dels països (la nació), per què collons diuen que sóc de llevant?

    ResponElimina